Bezpieczne zakupy
''


Szybki kontakt
Zadzwoń: 502 498 253
Napisz: sklep@slupskiemeble.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem slupskiemeble.pl prowadzony jest przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 62700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sekretariat@meble.slupsk.pl, nr telefonu 59 843 37 75, 502 498 253

2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi dysponować przeglądarką stron internetowych – Internet Explorer ( wersja >=5.5), Mozilla Firefox lub Opera.

3. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Sprzedawca sprzedaje towary fabrycznie nowe i bez wad.

5. Podstawa prawna regulaminu:

a)  kodeks cywilny ( Dz.U. z 2016 roku, poz.380, ze zm.)

b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz.827, ze zm.),

c)  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135, ze zm.),

d)ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422, ze zm.)

Definicje

Sklep – sklep internetowy pod adresemslupskiemeble.pl

Sprzedawca - Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 62700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sekretariat@meble.slupsk.pl, nr telefonu 59 843 37 75,

Konsument-  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient- pełnoletnia osoba fizyczna( w tym Konsument), prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawna do zakupów w Sklepie.

Towar -oferowane przez Sprzedawcę fabrycznie nowe rzeczy ruchome

Umowa – umowa sprzedaży towaru zawierana przez Strony zgodnie z polskim prawem.

Ceny

1. Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku.

2. Wszystkie Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania i usuwania towarów w ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych. Uprawnienia te nie maja wpływu na już złożone zamówienia.  Sklep ma również prawo do  wprowadzania zmian do regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych i wg, dotychczasowej ceny.

Opisy i zdjęcia towarów

1. Informacje dotyczące sprzedawanych towarów, a w szczególności katalogi, foldery, broszury oraz informacje zawarte na stronie slupskiemeble.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

3. Różnice w kolorach mogą wynikać  z innych ustawień (parametrów) monitora lub karty graficznej Kupującego.

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia tylko poprzez stronę slupskiemeble.pl

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

4. Cechy Towaru takie jak waga, Cena, wymiary, kolor i inne parametry znajdują się w opisie każdego Towaru i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, obejmującym Koszty dostawy oraz Ceny za zamówione Towary. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Złożone Zamówienia zostaną potwierdzone przez Sklep e-mailem na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z  plikiem PDF zawierającym Regulamin Sklepu oraz Informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy i wzorem odstąpienia jak również kosztach dostawy. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

7. Zapłata należności przez Klienta lub w indywidualnych przypadkach zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji i od tego momentu Sklep rozpoczyna realizację zamówienia.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym slupskiemeble.pl można odebrać osobiście w jednym z naszych punktów odbioru, bądź dostarczony za pośrednictwem firm kurierskich. O koszcie dostawy klient informowany jest przy zakupie lub poprzez e-mail, potwierdzający zamówienie. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o warunkach lub kosztach transportu.  Klient może odebrać towar własnym środkiem transportu lub zamówionym przez siebie kurierem.

2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia e-mailem w dniu wysyłki.

4. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki kupujący będzie zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sprzedającemu, tj do zwrotu kosztów przesyłki ( podstawa prawna art 471 KC)

5. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłki, a jedynie rozładowania jej.

6. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

7. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru w dniach roboczych.

8. Towar dostarczany jest w paczkach do samodzielnego montażu.

9. Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny (o ile producent udziela gwarancji) oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

10. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. (art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe Dz.U z 2012 roku , poz. 1173, ze zm.). Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków lub widocznego uszkodzenia towaru bądź jego opakowania wskazane jest w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny z datą, godziną dostarczenia i opisem uszkodzenia przesyłki oraz skontaktować się drogą elektroniczną ze Sklepem. Jeżeli mebel zawiera elementy szklane, Kupujący winien sprawdzić także ich stan. 

11. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru i na niego przechodzi ryzyko związane z jego użytkowaniem i utratą.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia.

13. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Klient przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Klienta przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Klient.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych np. przedłużenie się realizacji zamówienia u producenta.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

a) przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o.

b) w systemie sprzedaży ratalnej CA Raty,

c) płatności elektroniczne

d) gotówką przy odbiorze, przy czym sprzedawca zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji zamówienia

2. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl lub sekretariat@meble.slupsk.pl 

3. Zgodnie z w/w ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. meble na specjalne zamówienie.

5. Zwrot towaru do Sprzedawcy musi nastąpić na adres nadania przesyłki lub inny wskazany na podstawie pisemnej dyspozycji przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot towaru na adres biura Sprzedającego lub  inny niż wskazany powyżej obciąża Kupującego. Towar odesłany na niewłasciwy adres nie będzie odebrany.  

6. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary /świadczenia, które otrzymał gratisowo. Zwrot dotyczy również otrzymanej dokumentacji. 

7. Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien być podobny do otrzymanego przez Klienta i  odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. Jeżeli Towar zwracany przez Klienta będzie nosił znamiona uszkodzenia, czy przesyłka będzie naruszona, Sprzedawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisze „protokół ustalenia stanu przesyłki” oraz może nie odebrać przesyłki, a Klient może żądać odszkodowania za uszkodzony zwracany Towar od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta. 

Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

• wad fabrycznych,

• uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,

• niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

9. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

11. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym.

16. W terminach określonych w pkt.15 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. Zgłoszenie reklamacji odbywa się pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub  e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl, dostępnego po zalogowaniu w opcji Twoje zamówienia albo poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza reklamacji na adres email sklep@slupskiemeble.pl.  >>Druk formularza do pobrania jest tutaj<<

18. Klient dołącza do formularza reklamacyjnego paragon lub kopię faktury VAT, zdjęcia reklamowanego mebla lub elementów, kartę gwarancyjną, jeżeli została wydana, oraz w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopię protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.

19. Czas realizacji reklamacji jest uzależniony tylko i wyłącznie od producenta i on jest odpowiedzialny za uznanie lub nie uznanie reklamacji.

20. Różnice w wyglądzie a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.

21 Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.

22.  Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:

a) zapachem świeżości użytych materiałów,

b) wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,

c) nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,

d)    zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.

23. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

24. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Słupskich Fabryk Mebli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Słupskich Fabryk Mebli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z Kupujących dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem slupskiemeble.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  4. Słupskie Fabryki mebli sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie listem poleconym na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub jego skanem wysłanym e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl  lub sekretariat@meble.slupsk.pl 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy umieszczony na  naszej stronie pod zakładką zwrot i reklamacje lub inne oświadczenie zgodne z ustawą o Prawach Konsumenta.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 zł. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres nadania przesyłki przez Sprzedawcę lub na adres wskazany przez sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat  Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, e-mail sekretariat@meble.slupsk.pl,  

-    Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

Regulamin obowiązujacy do 24.12.2014

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem slupskiemeble.pl prowadzony jest przez Słupskie Fabryki Mebli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 62700, NIP 839007817, REGON 770688371, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8.500.000 PLN, e-mail sekretariat@meble.slupsk.pl, nr telefonu 59 843 37 75

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dysponować przeglądarką stron internetowych – Internet Explorer ( wersja >=5.5), Mozilla Firefox lub Opera.

3. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, a wszelkie towary są fabrycznie nowe.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie slupskiemeble.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania i usuwania towarów w ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych oraz wprowadzania zmian do regulaminu.

Opisy i zdjęcia towarów

1. Informacje dotyczące sprzedawanych towarów, a w szczególności katalogi, foldery, broszury oraz informacje zawarte na stronie slupskiemeble.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

2.Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

3.Różnice w kolorach mogą wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego.

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia tylko poprzez stronę slupskiemeble.pl

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4. Złożone Zamówienia zostaną potwierdzone przez Sklep e-mailem najpóźniej w 2 dniu roboczym (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

5. Następnie Klient potwierdza zamówienie w wiadomości e-mail, akceptując ustalone warunki ( status zamówienia – potwierdzone przez Klienta)

6. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną i potwierdzona przez Klienta jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Dostawa

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sprzedającego.

2. Towar zamówiony w sklepie internetowym slupskiemeble.pl można odebrać osobiście w jednym z naszych punktów odbioru, bądź dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. O koszcie dostawy klient informowany jest przy zakupie lub poprzez e-mail, potwierdzający zamówienie. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o kosztach transportu.

3. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia e-mailem w dniu wysyłki.

5. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłki, a jedynie rozładowania jej.

6. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

7. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru w dniach roboczych.

8. Towar dostarczany jest w paczkach do samodzielnego montażu.

9. Wraz z towarem wydawany jest regulamin, dokument gwarancyjny( o ile producent udziela gwarancji) oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

10. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku braku lub widocznego uszkodzenia towaru bądź jego opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny z datą, godziną dostarczenia i opisem uszkodzenia przesyłki oraz skontaktować się drogą elektroniczną ze Sklepem. Jeżeli mebel zawiera elementy szklane, Kupujący winien sprawdzić także ich stan. Niesprawdzone, uszkodzone szkło nie podlega wymianie.

11. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru i na niego przechodzi ryzyko związane z jego użytkowaniem i utratą.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta zostaną mu zwrócone w terminie 14 dni od anulowania.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

a) przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o.

b) w systemie sprzedaży ratalnie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. nr 22, poz. 271, z póź zm.)Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie oświadczenia do paczki ze zwracanym towarem.

2. Zwrot towaru na adres sklepu jest możliwy jeżeli towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie nosi oznak użytkowania, zniszczenia lub montażu w oryginalnym opakowaniu i zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Zgodnie z w/w ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą w tym zamówień indywidualnych.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary /świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru, lub ich równowartość pieniężną ( np usługi za transport).

5. Koszt odesłania towaru ponosi klient.

6. Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez Klienta paragonu lub podpisanej faktury korygującej wystawionej przez Sklep.

Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego na adres Słupskich Fabryk Mebli sp. z o.o. , 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@slupskiemeble.pl formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej slupskiemeble.pl

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do formularza reklamacyjnego reklamacyjnego paragonu lub kopii faktury VAT, zdjęć reklamowanego mebla lub elementów, karty gwarancyjnej jeżeli została wydana, oraz w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.

3. Czas realizacji reklamacji jest uzależniony tylko i wyłącznie od producenta i on jest odpowiedzialny za uznanie lub nie uznanie reklamacji.

4. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą do reklamacji.

5. Różnice w wyglądzie a zwłaszcza kolorach i odcieniach materiałów, drewna mogące wynikać z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.

6. Cechy biologiczne towarów np. struktura, rysunek, przebarwienia lub sęki stosowane do sprzedawanych wyrobów nie mogą być uznane za wady i być podstawą reklamacji.

7. Nie posiadają również charakteru niezgodności z umową meble, które cechują się:

a) zapachem świeżości użytych materiałów,

b) wydawaniem przez konstrukcję mebla dźwięków będących wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji,

c) nieznacznymi różnicami rzeczywistych wymiarów od wymiarów katalogowych,

d) zmianami w meblach tapicerowanych miękkości i sprężystości oraz ich odkształceniem, marszczeniem i pofałdowaniem będącymi rezultatem normalnego użytkowania.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towarów, powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez klienta i dostawcę przesyłki, brak tego protokołu jest dowodem, iż towar w momencie dostarczenia nie posiadał tego rodzaju wad.

9. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przez upływem 2 lat od dostarczenia towaru Kupującemu. Klient traci uprawnienia jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi Sprzedającego zgodnie z niniejsza procedurą.

10. Kupujący, który reklamuje towar po upływie 6 miesięcy od wydania towaru obowiązany jest udowodnić, że niezgodność towaru z umową istniała już w chwili jego wydania.

11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia powiadomi Kupującego o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji. Brak powiadomienia w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.

12. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji i rękojmi wyłącznie na terenie Polski.

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Słupskich Fabryk Mebli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Poznańska 83. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Słupskich Fabryk Mebli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z Kupujących dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem slupskiemeble.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  4. Słupskie Fabryki mebli sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.